Helyi híreink

Vízhiány

Figyelem!

A Vasi Víz közleménye szerint 2023. augusztus 1.-én 14:00 óráig előre nem látható okok miatt a vízvezetékrendszer karbantartására fog sor kerülni. Ez alatt vízhiány várható az Árpád Utca teljes területén.

A hibaelhárítás és karbantartás folyamatban van. Megértésüket köszönjük.


Lakossági azbesztmentesítési pályázat – 2023-2024

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.

Ki adhat be pályázatot?
A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
a) természetes személy
b) a Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A pályázatot benyújthatja:
a) bármely nagykorú természetes személy;
b) kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;
c) cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;
d) Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.

Mire kapható támogatás?
A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:
tető, kerítés, homlokzatburkolás, válaszfalak, régi gáztűzhelyekben azbesztlapok, épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

Pályázat beadása:
A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően, az online felület helyes és teljeskörű kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével van mód beadni az https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza.

Benyújtási időszak:
2023 július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig.

Információ

Dr Schrott Olga
Háziorvos

2023.07.03 - 07.15-ig,

Szabadságon lesz.


Helyettes: Dr. Nagy János

Rendel: Celldömölk Széchenyi u. 5.

Hétfő: 8:00 - 11:00
Kedd: 13:30 - 15:30
Szerda: 8:00 - 11:00
Csütörtök: 8:00 - 11:00
Péntek: 8:00 - 11:00

Sürgős esetben fenti napokon 8:00-16:00-ig hívható
Tel: 06 30 351 2475

Kérjük betegeinket előtte a saját rendelőjükben jelentkezzenek.Hulladékgyűjtés naptár 2023

Információ

Dr Schrott Olga
Háziorvos

2023.06.08 - 06.09-ig,

továbbá

2023.06.19 - 06.23-ig

Szabadságon lesz.


Helyettes: Dr. Nagy János

Rendel: Celldömölk Széchenyi u. 5.

Hétfő: 8:00 - 11:00
Kedd: 13:30 - 15:30
Szerda: 8:00 - 11:00
Csütörtök: 8:00 - 11:00
Péntek: 8:00 - 11:00

Sürgős esetben fenti napokon 8:00-16:00-ig hívható
Tel: 06 30 351 2475

Kérjük betegeinket előtte a saját rendelőjükben jelentkezzenek.Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!


Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
II. ütem
Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köszönjük, Magyaroszág!
Kemenessömjén Szüreti Hagyományőrző Kulturális Fesztivál programjának hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítására
471.000 Ft
támogatásban részesült
Kemenessömjén Önkormányzata
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kemenessömjén Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kemenessömjén Község Önkormányzata
Kemenessömjén, Berzsenyi Dániel u. 19.
Telefon/Fax: 95/435-018
e-mail: kemenessomjen@cellkabel.hu
Verzió: 2.1 béta
Impresszum Szerkesztő:
webmester@kemenessomjen.hu