Helyi híreink

Segítse Ön is a szúnyogok elleni védekezést!


Felhívás alkotó pályázatraHirdetmény

Húsvéti felhívás

Tájékoztatás Gondosóra programról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya 2022-ben elindította a
Gondosóra programot.

A program a 65 éven felüli állampolgároknak alanyi jogon jár (ingyenes), melynek
keretében csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható Gondosórát kapnak, melyhez 0-24
órában elérhető diszpécserszolgálat tartozik.

Eszköz igénylésére a www.gondosora.hu oldalon van lehetőség, ahol további információ érhető el a programról.

A regisztrációban a Hivatal munkatársai igény esetén segítséget nyújtanak.
Kemenessömjén, 2023.02.07.

Kurucz Attila sk.
Polgármester

Igazgatási szünet

Igazgatási szünet!
(2022.12.22.-2023.01.06.)


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 22. - 2023. január 6. között

a Kemenessömjéni Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el, ezen időszak
alatt Hivatalunk zárva tart.

Kemenessömjén Község Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 2023. január 9. (hétfő).

Kemenessömjén Község Önkormányzatának dolgozói és Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében kívánok Önöknek:
Áldott, Békés Ünnepeket és Boldog Újévet!

Kurucz Attila
polgármester

Halaszthatatlan ügyben hívható: Kurucz Attila polgármester, 06-70-333-6221
Némethné Király Ildikó, 06-20-927-82-00

Közmeghallgatás

M E G H Í V Ó

 

 
TISZTELETTEL TÁJÉKOZTATOM A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGÁT,
HOGY KEMENESSÖMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. DECEMBER 13-ÁN (KEDDEN) 18.00 ÓRAKOR

 
KÖZMEGHALLGATÁST TART.


A KÖZMEGHALLGATÁS HELYE: NAGYSIMONYI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KEMENESSÖMJÉNI KIRENDELTSÉG
(KEMENESSÖMJÉN, BERZSENYI D. U. 21.)
 

A KÖZMEGHALLGATÁSON AZ ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A HELYBEN
ÉRDEKELT SZERVEZETEK KÉPVISELŐI KÖZÉRDEKŰ
KÉRDÉSEKET INTÉZHETNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉHEZ, VALAMINT ELMONDHATJÁK KÖZÉRDEKŰ
JAVASLATAIKAT.
 
KÉREM TELEPÜLÉSÜNK LAKOSSÁGÁT, HOGY A
KÖZMEGHALLGATÁSON VEGYEN RÉSZT.

 
KURUCZ ATTILA SK.
POLGÁRMESTER

Adventi gyertyagyújtás

Biztonságos adventet kívánunk!

Mikulás 2022

Népszámlálás 2022

BURSA Hungarica pályázat - felhívás

Kemenessömjén Község Önkormányzata 2022. évben is csatlakozott a BURSA Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.

A felhívás teljes szövege >>> innen <<< tölthető le PDF formátumban.

Barnakőszén felmérés

Barnakőszén felmérés

Tisztelt Lakosaink!
A kormány – a helyi önkormányzatokon keresztül – felmérést készít, a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartásokról.
Kérjük, ha Ön lakásának fűtéséhez barnakőszenet használ a 2022/2023. évi fűtési szezonban, akkor a felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelentheti önkormányzatunknál:

2022. szeptember 30-ig.

Ez csak egy igényfelmérés, hogy a Kormány megismerje a lakossági igényeket, nem jelent később automatikus támogatást!

Kemenessömjén, 2022. szeptember 20.

Kurucz Attila sk.
polgármester

Szüreti mulatság, KemenessömjénTÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

Értesítjük ügyfeleinket, hogy a hivatal

2022. augusztus 25. és
2022. augusztus 26. napján

Z Á R V A

tart.

Szíves megértésüket köszönjük!
Sürgős esetben telefonon elérhető:
Kurucz Attila polgármester 06-70-333-6221 vagy
Dr. Szalai Zsuzsanna aljegyző 06-70-977-4678

Pünkösdi Vigasságok 2022

Lomtalanítás, 2022

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lomtalanítási tájékoztató
2022.év

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is a vegyes hulladékgyűjtésre kötelezett és bevont valamennyi lakossági ügyfele részére biztosítja a lomhulladék összegyűjtését és elszállítását.
Kemenessömjén település közigazgatási területén az éves lomtalanítás időpontja és formája:
2022. június 23. (csütörtök) – gyűjtőpontos
Lomtalanítás során kihelyezhető hulladékok: a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó nagydarabos háztartási lomhulladék. (EWC 20 03 07) Például: kanapé, ágy, ágybetét, szekrény, fotel, szék, szőnyeg, kerti bútort stb. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen. Az elszállításra kerülő lomhulladék kizárólag lakossági eredetű lehet!

Gyűjtőpont helyszíne: Kemenessömjén, Berzsenyi D. u. 3. (Radó kastély udvar)

Az elszállítást megelőző gyűjtés időtartama:
A lom hulladékokat a lomtalanítás napján 6.00-tól folyamatosan szállítjuk el az önkormányzat által meghatározott és ellenőrzött gyűjtőpontról. A hulladék mennyiségétől függően ez akár több napot is igénybe vehet. A szállítás megkezdését követően kihelyezésre került lomhulladékot Közszolgáltatónak nem áll módjában elszállítani.

Az alábbi hulladékokat NEM vesszük át!
• zöldhulladék (pl.: kerti hulladék, nyesedék),
• szelektív hulladék (pl.: sárga és kék zsákban gyűjthető hulladékok),
• állati tetem,
• gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék,
• autóbontásból származó autó alkatrész (pl.: kárpit, szélvédő, lökhárító stb.),
• építési-bontási hulladék (pl.: mosdókagyló, csempe, WC csésze, ablak, ajtó, üveg, síküveg, tükör, stb.)
• szóródó-, lapátos-, zsákos hulladék (pl.: Inert, kommunális),
• személy-, teher-, traktor gumiabroncs,
• veszélyes hulladék (pl.: vegyi anyaggal szennyezett göngyöleg, permetezőszer, maradék festék, festékes göngyöleg, akkumulátor, neoncső, azbeszt, gyógyszer, fáradt olaj, stb.),
• elektronikai hulladék (pl.: selejtes hűtő, televízió, háztartási gép),
• fém hulladék (pl. hordó, ereszcsatorna, drótkerítés, csövek stb.),
• kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék.

A felsorolás nem teljes, csak az általánosan előforduló hulladékokat tartalmazza. A háztartásokban keletkező veszélyes, illetve egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok átvételével kapcsolatban, ajánljuk figyelmükbe Zöldudvarainkat, melyek működéséről honlapunkon, a „SZOLGÁLTATÁSAINK-Zöldudvarok üzemeltetése” menüpont alatt találnak részletes tájékoztatást.

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy lakókörnyezetük tisztaságának megőrzése érdekében a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjenek betartani! Kollégáinknak a szabálytalanul kihelyezett hulladékok átvételét, kivétel nélkül vissza kell utasítaniuk. Amennyiben fenyegetve érzik magukat, elhagyhatják, veszélyesnek ítélt szituációkban kötelesek azonnal elhagyni a helyszínt! Ilyen esetekben lomtalanítás már csak a következő évre vehető igénybe.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Hirdetmény

DR. SCHROTT OLGA HÁZIORVOS

2022. ÁPRILIS 12-ÉN

SZABADSÁGON LESZ.

Helyettese: DR. NAGY JÁNOS HÁZIORVOS

Rendel: Celldömölk, Széchenyi utca 5.

Kedd: 13.30 – 15.30

Használt sütőolaj gyűjtés

Tájékoztatás körzeti erdőtervezésről

>>> A tájékoztató dokumentum letöltése...

Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
II. ütem
Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köszönjük, Magyaroszág!
Kemenessömjén Szüreti Hagyományőrző Kulturális Fesztivál programjának hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítására
471.000 Ft
támogatásban részesült
Kemenessömjén Önkormányzata
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kemenessömjén Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kemenessömjén Község Önkormányzata
Kemenessömjén, Berzsenyi Dániel u. 19.
Telefon/Fax: 95/435-018
e-mail: kemenessomjen@cellkabel.hu
Verzió: 2.1 béta
Impresszum Szerkesztő:
webmester@kemenessomjen.hu