Széchenyi 2020

Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00013
Kedvezményezett neve: Kemenessömjén Község Önkormányzata
A Projekt címe: Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Szerződött támogatás összege: 70 089 299 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.15.

A projekt Kemenessömjén Község belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését célozza a település azon részén, ahol legsürgetőbb a beavatkozás (Berzsenyi Dániel utca).
Stratégiai cél a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelése az alapinfrastruktúra fejlesztésével.

Átfogó cél:
Kemenessömjén Községben a Berzsenyi D. utca egy szakaszán a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, a csapadékvíz ellenőrzött és kontrollálható keretek között történő levezetése.

Specifikus célok:
• Önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől a Berzsenyi D. utca egy szakaszán
• A projekt területén megvalósuló/t értékteremtő beruházások védelme a vízkároktól
• Az alacsonyabban fekvő területek (belterület) védelme a hirtelen lezúduló víztömegtől


Projektben megfogalmazott fejlesztési igény:
Kemenessömjén községben a Berzsenyi D. utca egy szakaszán a csapadékvíz elvezetés megoldása, ezzel a környezeti és gazdasági károk csökkentése, megelőzése, önkormányzati, gazdasági és magáningatlanok védelme a csapadékvíztől és belvíztől.

A meglévő árokhálózattal a vízelvezetés nem megoldott, a leszűkült mederszelvények eredeti állapotának helyreállítása mindenképp szükséges ahhoz, hogy az egyes vízgyűjtő területekről lefolyó csapadékvizek kártétel nélkül elvezethetők legyenek. A medrek feliszapolódásának megszüntetését és a zárt szelvényű csövek tisztítását, valamint új átereszek építését az Önkormányzat saját erőből megoldani nem tudja. A nyílt árkok burkolása a nagy sebességgel lefolyó vizek eróziós hatását lényegesen csökkentené, és ezzel biztosítani lehetne a mederszelvény állékonyságát. A tervezett szakaszok felújítása, átépítése nagymértékben javítaná a belterületi vízelvezető rendszer hosszú távú megbízható és hatékony működését.


KépekBeruházás előtti állapot:Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben II. ütem
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
II. ütem
Csapadékvíz elvezetés Kemenessömjén községben
Csapadékvíz-elvezetés Kemenessömjén községben
Magyar Falu Program, Kemenessömjén

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Köszönjük, Magyaroszág!
Kemenessömjén Szüreti Hagyományőrző Kulturális Fesztivál programjának hang-, fény-, illetve színpadtechnikai megvalósítására
471.000 Ft
támogatásban részesült
Kemenessömjén Önkormányzata
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kemenessömjén Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kemenessömjén Község Önkormányzata
Kemenessömjén, Berzsenyi Dániel u. 19.
Telefon/Fax: 95/435-018
e-mail: kemenessomjen@cellkabel.hu
Verzió: 2.1 béta
Impresszum Szerkesztő:
webmester@kemenessomjen.hu